Monday, January 15, 2007

BLUE PRINT. Jadi Wirausahawan...

RENCANA AWALNA
Rencana kuring teh kieu. Pan aya ruangan kosong di bagean hareup imah teh. Tah, kumaha lamun ruangan bekas warung teh dijadikeun tempat rental komputer. Soal geus aya rental komputer nu sejen mah teu masalah, da ari rezeki mah geus aya bageana sorangan-sorangan lain?. Riilna kieu. Eta ruangan teh urang beresihan tina barang-barang nu sakirana teu kapake deui. Sabisana, barang-barang nu di dinya teh dimanfaatkeun, tapi mun aya nu kira-kira geus kurang atawa teu aya manfaatna mending dipiceun wae, daripada ngaheurinan. Lomari nu geus kolot tea urang pindahkeun ka tempat nu leuwih lega jeung cocok. Tapi saacana bisa wae, bagean-bagena nu aya dina eta lomari, nu bisa dimanfaatkeun urang pake atawa dipreteli. Tah mun geus rada lega mah kapan bisa diberesihan eta ruangan teh. Ti mimiti kayu-kayu lomari nu can kapasangkeun tea, nepi ka sapatu-sapatu nu leuwih loba ti batan suku nu aya. Terus sesa-sesa oli motor atawa bensin urang pel sina bersih, kekesed nu geus teu ngabentuk urang pindahkeun katempat nu leuwih hade. Teu hilap rolling door, duanana urang beresihan jeung dibere minyak, mbeh rada teu gandeng jeung lancar.
Sabares eta, urang tata dekorasi eta ruangan. Sederhana tapi terkesan bersih jeung teu pati sempit. Ke eta ruangan teh urang pasang karpet. Karpetna mah aya di dieu, nu warna biru. Patilasan ti Malang, nyaah mun teu kapake. Dipasangna sabatas panto leutik rolling door wae, pan sesana mah keur tempat Si Biru tea. Mun aya motor nu sejen, keun wae lah urang simpen di wetan, da rada lega ari di wetan mah. Karpet biru eta urang lakban mbeh rada pageuh sampe handapeun rolling door nu gede. Terus di perbatasan jeung tempat parkir si Biru.
Geus beres nata ruangan, urang tempatkeun barang-barang rental. Rencana kuring mah, rek aya minimal 2 unit komputer rental, jeung hiji komputer operator nu ditempatkeun di ruangan eta. 2 komputer rental teh ditempatkeuna nyanghareup ka belah wetan. Jadi nyender ka tembok nu bah kulon. Meja komputer husus 2 siki, pleus korsina. Diantara eta komputer, aya printer. Rencana teh printer nu bakal nempatan tempat eta Canon PIXMA, lumayan cepet ngeprintna, jeung jelas cetakanna. Terminal keur tempat ngumpulna cocolok kabel jeung sajabina, rencanana rek ditempatkeun di belah pojok kulon. Deukeut jeung pompa cai. Terminal kabel eta nyambung langsung ka kamer kuring. Kabeneran geus aya liang keur nyambungkeunana. Belah gigireun tempat ngumpulna kabel (terminal). Eta tempat operator. Hiji komputer operator aya di dinya. Fungsina keur ngitung transaksi, jeung jadi master tina komputer rental. Pusat data, ngitung transaksi, tempat ngabackup, ngopi data nu teu bisa dikopi dina komputer rental, tempat nyimpen kertas keur ngeprint, jeung sajabina. Komputer operator ieu kudu leuwih ”jagjag” ti batan komputer rental. Sakabeh komputer di dinya disambungkeun ku LAN (Local Area Network) nu pusatna di komputer operator, detail jeung cara ngieuna mah ke lah urang tanyakeun ka nu leuwih apal. Inti namah, setiap pemakaian komputer rental teh, kanyahoan jeung kacatet ku komputer operator, salain oge dicatet di buku besar nu geus disadiakeun.
Sajaba ti eta, dina tembok sisi luhur ruangan, ke urang tapelan gambar-gambar naon wae, asal nyeni mbeh ruangan boga kesan endah jeung cerah. Bisa poster bola, atawa poster-poster sejen nu rada aneh tapi camperenik katingalna. Di pojok-pojok luhur ruangan, ditempatkeun speaker nu nyambung ka komputer operator. Tina eta speaker kaluar sora lagu-lagu keur maturan nu make komputer rental, oge operatorna. Sorana teu tarik teuing kawas nu boga hajat, oge teu laun teuing kawas sora walkman. Sedeng wae lah. Mbeh tatangga atawa nu make komputer teu komplen kana sora-sora eta.
Di bagean hareup ruangan, digantungkeun papan reklame rental. Pan aya kayu nu nyangga langsung kana kenteng tah, bisa dipake keur ngagantungkeun papan reklame eta. Teu kudu gede-gede, nu penting bisa katingal ti jarak nu rada jauh.
Mun masih aya keneh tempat nu cukup keu nrempatkeun rak buku leutik, bisa ditempatkeun rak buku keur nyimpen buku-buku bacaeun. Maksudna mah, salian ti rental komputer, ruangan eta oge berfungsi keur taman bacaan. Rak buku leutik eta ditempatkeun di gigir katuhu meja operator, deukeut panto ka ruang tamu. Buku nu disadiakeun di dinya, ulah waka loba-loba. Saaya-aya wae heula. Pan aya patilasan basa SD, buku-buku carita daerah, komik-komik, atawa buku-buku pelajaran nu kira-kira manfaat keur batur. Memeh dipajang di dinya, buku-buku eta didaftar heula, mbeh apal mana buku nu kaluar, mana buku nu aya, saha nu minjeum eta buku, jeung sampe iraha minjeumna. Koleksi nu aya minimal 30 bukuan lah. Rak bukuna mun teu salah mah aya. Tinggal mindahkeun wae ka dinya.

STRATEGI
Nyesuaikeun jeung kaayaan ayeuna, strategi nu dipake teh ulah nungguan nu rek make jasa ieu rental. Urang kudu aktif, minimal tahap awalna. Urang kudu ngagencarkeun promosi. Pangalaman kuring ningali di Malang mah, cara nu loba dipake keur promosi teh nyaeta nyebarkeun pamflet jeung brosur ka batur. Kuring ge sapaham yen cara nu leuwih gampang pikeun promosi nyaeta ngieun pamflet. Jadi, urang ngieun pamflet atawa brosur saloba-lobana dina berbagai ukuran. Ukuran nu gede keur ditempelkeun di tempat-tempat strategis, di bale desa, di jalan, di warung nu sering dipake nongkrong batur, di sakola, di pangkalan ojeg jst. Pamflet sedeng keur diasupkeun ka instansi-instansi nu aya di sukasari kaler. Boh SD, SMP, Kantor Kuwu (Sukler, Sukdul, Sagara), jst. Pamflet atawa brosur nu leutik keur disebarkeun ka tiap individu (per orang). Jadi tiap jelema nu kira-kira boga kapentingan atawa potensial keur make jasa komputer, dibere eta brosur/pamflet. Bisa budak sakola ti SD tepi ka SMP, guru-guru SD atawa SMP, aparat desa (Sukler, Sukdul, Sagara), Mahasiswa (mun aya), atawa bisa oge masyarakat umum nu kira-kira kaharti jeung boga peluang make jasa rental.
Papan reklame oge kudu aya di gang niti suwita. Keru ngabejaan batur yen di gang niti suwita teh aya rental komputer. Carana, make tihang wae, atawa ditalikeun ka bagean luhur gada-gada gang. Rada luhur wae nempatkeuna, mbeh katingal ku batur. Papan reklamena bolak-balik, jadi bisa katingal boh ti kidul, boh ti kaler. Warnana usahakeun mencolok jeung menarik perhatian, tapi kude jelas kabaca.
MODAL AWAL
Nu diperlukeun, kirang langkung ieu:
 • 2 unit Komputer Pentium III lengkap jeung sagalana, keur komputer rental
 • 1 unit Komputer nu kuring atawa nu di imah, keur operator
 • 1 Printer PIXMA iP 1200
 • 2 set meja komputer
 • 1 set meja operator
 • 1 korsi operator
 • 2 buah korsi
 • 3 buah stavolt
 • 1 terminal kabel nu loba cocolokna
 • karpet
 • poster-poster keur ngahias ruangan
 • buku besar rental komputer
 • 1 rak buku leutik
 • buku-bukuna (min 30)
 • buku besar keur peminjaman buku
 • 2 papan reklame

NU KUDU DIPERHATIKEUN
 • Papan reklame mah ngieuna di Um Edi bae, da jiganamah bisaeun. Pesen wae kituh, urang tau beres. Urang ngirim cetakan conto papan reklamena dina kertas. Da asanamah ngieun nu kitu wae mah bisa jigana. Itung-itung babagi rizki. Mun geus beres pesenan, urang gantian bahan-bahanna, jeung uang lelahna.
 • Usahakeun tujuan awalna salian ti ngisi waktu luang, neangan duit tambahan, oge ningkatkeun pengetahuan jeung katerampilan masarakat Sukasari Kaler hususna, jeung Argapura umumnya. Mbeh teu katinggaleun teuing ti batur. Urang ngadawahkeun tholabul ilmi jeung ”hirup mikir”.
 • Deukeutan pengguna jasa, sikap urang kudu jiga bener-bener pemberi jasa profesional. Sugan bae loba nu simpati, hiji, saratus, sarebu. Pan bisa dimanfaatkeun mun aya pemilihan umum lain, geus deukeut ka masarakat luas mah. Jadi anggota dewan euy...!!!

1 comment:

 1. Salam kenal ...... usahakan sudah berjalan gak kalo sekarang. Kunjungi juga blog saya di www.wdarmawan.blogspot.com

  ReplyDelete